Adatvédelmi Tájékoztató :: Hotel Golden Lake Resort

Adatvédelmi Tájékoztató

Tisztelt Látogatók!

A Hotel Golden Lake Resort számára kiemelt jelentőségű, hogy a látogatóink személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek.

Ezen az oldalon teljeskörűen tájékozódhat arról, hogy a Hotel Golden Lake Resort egyes tevékenységeivel összefüggésben milyen jogcímen kezel személyes adatokat, valamint arról. hogy az adatkezelés során Önt milyen jogok illetik meg.

Biztosítjuk arról, hogy a Hotel Golden Lake Resort az adatkezelés során a hatályos adatkezelésre vonatkozó EU Rendelet és tagállami jogszabályok szerint jár el. (Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR (a továbbiakban Rendelet) és a 2011. évi CXII. tv.) Az esetleges jogszabályi változásoknak és a Hotel Golden Lake Resort adatkezelési gyakorlatának változása esetén a tájékoztatót aktualizáljuk, melyet a módosítástól számított 15 napon belül a honlapon közzéteszünk.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel. A látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben.

Másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Hotel Golden Lake Resort –hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A Hotel Golden Lake Resort a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

A Hotel Golden Lake Resort az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a honlap a látogatókról. A honlap látogatása során az érintett számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függően számítógépének egyes adatait látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások azonosítása végett gyűjti és tárolja. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés nem valósul meg.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a Hotel Golden Lake Resort nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.

Adatkezelő adatai:

CégnévSilver Invest Ingatlanberuházó Kft
Székhely8230 Balatonfüred, Zákonyi F. sétány 4.
Levelezési cím8230 Balatonfüred, Zákonyi F. sétány 4.
Adószám13532080-2-19
Cégjegyzékszám19 09 517809
KépviseliRádóczy Andrea ügyvezető
Honlap címewww.goldenlake.hu
TelefonszámTel.: 00 36 87/583 000
Email címmarketing@goldenlake.hu


Kapcsolatfelvételhez kötődő adatkezelés:

Adatkezelés megnevezése:kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés célja:érdeklődők tájékoztatása, ajánlatok küldése
Adatkezelés jogalapja:önkéntes hozzájárulás Adatkezelő számára Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti
Személyi adatok kategóriái:Név, e-mail cím,
Törlésre előirányzott határidő:Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz:Hotel Golden Lake Resort dolgozói
Érintett hozzájárulásának módja:érintett önkéntes kapcsolatfelvétele
Hozzájárulás visszavonásának módja:marketing@goldenlake.hu címre küldött email –ben kért törlés


Hírlevélre feliratkozással kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés megnevezése:hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés célja:érdeklődők tájékoztatása, ajánlatok küldése
Adatkezelés jogalapja:önkéntes hozzájárulás Adatkezelő számára Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti
Személyi adatok kategóriái:Név, e-mail cím,
Törlésre előirányzott határidő:Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz:Hotel Golden Lake Resort dolgozói
Érintett hozzájárulásának módja:érintett önkéntes regisztráció
Hozzájárulás visszavonásának módja:marketing@goldenlake.hu címre küldött email –ben kért törlés


A Hotel Golden Lake Resort adatkezelési szabályzatát az Adatvédelem linken tekintheti meg.

Balatonfüred, 2023. 09. 01.